HAR TALT OM KJELLER: Stortinget har vedtatt at også staten skal bidra til at flyhistorien på Kjeller flyplass blir ivaretatt når Forsvarets behov for flystripen opphører. Foto: Stortinget.

juni 1, 2021

Milepæl i Stortinget: Regjeringen skal legge frem Kjeller-plan

Stortinget har vedtatt at det skal lages en plan for at flyhistorien på Kjeller skal ivaretas, og at planen skal inkludere statlig medfinansiering.

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området og luftfartøyvernsenter på Kjeller. En av forslagsstillerne, stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp), uttaler til Romerikes Blad at også finansiering skal inngå i planen. 

– Dermed er det flertall for at vi skal få en plan for at Kjellers flyhistorie skal ivaretas, og at det i en slik plan inngår at staten skal bidra til finansieringen. Lillestrøm kommune skal ikke måtte ta dette, som er et nasjonalt ansvar, alene, sier Gjelsvik til avisen. 

Da Stortinget stemte over saken ble det et flertall for følgende forslag: 

  • Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for Stortinget med en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. Inntil en slik plan foreligger og er realisert, må regjeringen medvirke til at dagens småflyaktivitet kan fortsette ved Kjeller flyplass. 
  • Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget med en plan for hvordan staten kan bidra til at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller blir ivaretatt.

Partiene som stemte for forslaget var Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet. For mer informasjon om vedtaket i Stortinget kan du lese om behandlingen i Stortinget her.

Positiv ordfører i Lillestrøm kommune 

Vedtaket i Stortinget er gode nyheter for Lillestrøm kommune, ifølge uttalelser som ordfører Jørgen Vik har gitt til Romerikes Blad.  

– Det viser at nasjonale politikere ser at det er viktig å ivareta historien vår. Kjeller flyplass er viktig for Lillestrøm kommune, men den er også viktig for Norge. Det blir spennende å se hva regjeringen sier om hvordan staten kan bidra til å ivareta denne viktige historien, uttaler ordføreren til avisen.

Stiftelsen gleder seg over vedtaket 

Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) har jobbet med planene om et luftfartøyvernsenter på Kjeller flyplass i en årrekke og gleder seg over vedtaket i Stortinget. Skyrud er intervjuet av Romerikes Blad i samme sak som ordføreren og uttaler optimisme. 

– Vi har hele tiden ment at den gode løsningen for en attraksjon på Kjeller, med levende flyhistorie sammen med byutvikling og vern av et kulturminne, kan finnes ved at lokale og sentrale myndigheter, vernemyndighet og fagmiljø arbeider sammen om å få dette til. Slik sett tror vi at dette vedtaket blir et viktig steg og vil prege det videre arbeidet for oss som brenner for flygende historie på Kjeller, sier Skyrud til Romerikes Blad.