Kontakt

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) ble stiftet i juni 2014 og representer hele veteranflymiljøet på Kjeller flyplass.

Stiftelsens formål er å være en kulturinstitusjon i Lillestrøm kommune med sikte på å bevare Kjeller som en historisk levende flyplass.

Dersom du har innspill, spørsmål eller andre henvendelser oppfordrer vi deg til å ta kontakt.

Finn Terje Skyrud

Leder i Kjeller Flyhistoriske Kulturpark