Historie

En av verdens eldste flyplasser i fortsatt drift

I de første 20 årene av Norges flyhistorie var Kjeller landets eneste flyplass. Den første flyvningen fant sted 21. september 1912. Dette var under ti år etter verdens første motoriserte flyvning. Flyplassen ble bygd rundt et jorde på gården Kjeller, og var omtrent 40 mål stort.

 

 

 

 

PIONERTID: Maurice Farman Longhorn var den første flytypen som ble montert på Kjeller i 1912. Flyet ble importert fra Frankrike. Foto: Akershusbasen.

Et arnested for norsk luftfart

Det første flyet ankom flyplassen i 1912 og var fra Frankrike. Flyet kom i kasser og ble montert på Kjeller. Første flyging fant sted én uke senere. Denne begivenheten skulle bli forløperen til Hærens Flyvevæsen, som i 1914 opprettet sin base på Kjeller. Flyskolen ble opprettet samme år og med flypionéren Einar Sem-Jacobsen som hovedinstruktør.

PIONERTID: Maurice Farman Longhorn var den første flytypen som ble montert på Kjeller i 1912. Flyet ble importert fra Frankrike. Foto: Akershusbasen.
POLFAREREN: Roald Amundsen var første til å nå frem til både Sydpolen og Nordpolen. Oppdageren lærte å fly på Kjeller bare to år etter flyplassen ble grunnlagt. Foto: Anders Beer Wilse.

Roald Amundsen lærer å fly

Den første sivile flyeleven på Kjeller var den norske polaroppdageren Roald Amundsen. Da han kom hjem til Norge etter et opphold i USA i 1913 besøkte han Kjeller flyplass flere ganger, for å bli med Sem-Jacobsen som passasjer. I 1914 tok Amundsen sitt sertifikat og ble dermed den første med internasjonalt flygersertifikat i Norge.

POLFAREREN: Roald Amundsen var første til å nå frem til både Sydpolen og Nordpolen. Oppdageren lærte å fly på Kjeller bare to år etter flyplassen ble grunnlagt. Foto: Anders Beer Wilse.
FLYPRODUKSJON: De færreste er klar over at Norge har hatt en egen flyfabrikk. Den lå på Kjeller og åpnet i 1916. Foto: Sørum bibliotek

Det første norskbygde flyet

I 1916 tok Einar Sem-Jacobsen initiativ til å opprette Hærens Flyfabrikk på Kjeller. Det hadde da vært drevet vedlikehold og bygging av fly der siden 1913. Blant annet ble det første norskbygde flyet bygget på Kjeller denne tiden. I en verden truet av krig, økte størrelsen på forsvarsbudsjettet, og flyplassen vokste i både størrelse og antall bygg i perioden frem mot andre verdenskrig. I tillegg ble det før andre verdenskrig, bygget og satt sammen 180 flymaskiner ved flyfabrikken på Kjeller.

FLYPRODUKSJON: De færreste er klar over at Norge har hatt en egen flyfabrikk. Den lå på Kjeller og åpnet i 1916. Foto: Sørum bibliotek
KRIG PÅ KJELLER: Sønderskutte fly på Kjeller flyplass etter det amerikanske angrepet i 1943. Bildet viser to tyske Focke-Wulf 190-fly. Foto: Museene i Akershus.

Okkupasjon og bombeangrep

Da tyskerne angrep Norge den 9. april 1940, ble Kjeller flyplass bombet av tyske bombefly. Tyskerne tok kontroll over flyplassen og bygget den ut ytterligere. Raskt etablerte de et verksted for den tyske flyflåten på nord-flanken. På grunn av dette ble det iverksatt to bombeangrep mot flyplassen, ett amerikansk i 1943, og ett britisk i 1944. Bombene gjorde skade i Lillestrøm, og medførte sivile dødsfall.

KRIG PÅ KJELLER: Sønderskutte fly på Kjeller flyplass etter det amerikanske angrepet i 1943. Bildet viser to tyske Focke-Wulf 190-fly. Foto: Museene i Akershus.
VIKTIG VEDLIKEHOLD: Forsvaret har hatt betydelig virksomhet på Kjeller etter krigen. Her et av F-16-flyene i luften over Kjeller i forbindelse med Luftforsvarets 75-årsjubileum i 2019. Foto: Forsvaret

I Forsvarets tjeneste etter krigen

Etter krigen har Forsvaret fortsatt med vedlikehold av fly på Kjeller, og virksomheten har blitt utvidet i takt med Luftforsvarets utvikling. På slutten av 1950-tallet ble rullebanen forlenget til 1600 meter, og ved overgangen til jagerflyet F-16 i 1987 ble banedekket ytterligere utvidet og forsterket. 1955 ble sivile Nedre Romerike Flyklubb stiftet og gitt adgang til å operere ut fra flyplassen.

VIKTIG VEDLIKEHOLD: Forsvaret har hatt betydelig virksomhet på Kjeller etter krigen. Her et av F-16-flyene i luften over Kjeller i forbindelse med Luftforsvarets 75-årsjubileum i 2019. Foto: Forsvaret
KJELLER I DAG: Forsvaret holder fortsatt til på flyplassen samtidig som den er arena for et av Europas fremste veteranflymiljøer. Her er et bilde fra den årlige Flydagen i 2019. Foto: Tor Nørstegård

Veteranflyvugge og småflyplass

Kjeller er fremdeles en militær flyplass, men stedet er også hovedflyplass for småflytrafikken i Oslo-området. Det utdannes nye piloter på Kjeller, flyklubbene utfører rundturer og ikke minst kan man oppleve en av Europas største samlinger av flyvende veteranfly. Fly som er opprinnelig bygget på flyfabrikken eller lik de som er bygget her. Hvert år arrangeres Flydagen med 10- 20.000 besøkende.

KJELLER I DAG: Forsvaret holder fortsatt til på flyplassen samtidig som den er arena for et av Europas fremste veteranflymiljøer. Her er et bilde fra den årlige Flydagen i 2019. Foto: Tor Nørstegård