FREMTIDSVISJON

Flyplassen som flaggskip i en original byutvikling

Når arealene til Kjeller flyplass skal forvaltes for fremtiden, er vårt mål at den stolte og lange kulturhistorien blir ivaretatt samtidig som området blir tilgjengelig for allmennheten

En åpen flyplass med sjeldne veteranfly, aktivitet, arbeidsplasser, servering og kultur der over 100 år med levende flyhistorie vil bli ivaretatt

På senteret vil man ivareta, bevare, samle erfaring, bygge, restaurere, vedlikeholde og drifte flygende veteranfly. Samtidig skal det legges til rette for å inkludere publikum hvor de kan oppleve flygende fly, omvisninger og organiserte rundturer med opptil 100.000 besøkende i året. I tillegg vil anlegget og flystripen også være tilgjengelig for annen bruk.

Denne kulturparken, gjennom et nasjonalt luftfartøyvernsenter, vil gi Kjeller varierte bruksområder og en grønn profil med store friområder, der det også gis plass til annen byutvikling for å møte veksten Lillestrøm står overfor i tiårene som kommer. Det vil med en videreføring av flyplassen bli mer enn nok plass til både nye boliger og tusenvis av arbeidsplasser.

Samtidig som Kjeller blir ivaretatt som levende kulturminne, skal området tilføre Lillestrøm enda mer. Vi ønsker oss en bydel med arkitektur av høy kvalitet og utvikling av et klimanøytralt byområde, der hensynet til trafikk, naturverdier og flomfare blir tatt på alvor. Vi kaller det bærekraftig byutvikling.

Når politikerne i Lillestrøm kommune skal bestemme hvordan flyplassområdet skal utvikles, må ikke historien komme i siste rekke og bli nedprioritert til fordel for storstilt utbygging. Verdien av et kulturminne måles ikke i kroner og øre. Det er en grunn til at Nidarosdomen, Bryggen i Bergen, Akershus Festning og Frognerparken ikke er erstattet med boliger.

Det er drøyt 100 år siden mennesket lærte å fly. I Norge skjedde utviklingen først og fremst på Kjeller flyplass. Hva vil våre etterkommere tenke om 100 år? Trolig skulle de ønske vi prioriterte en original byutvikling med levende flyhistorie høyere enn nye boligblokker. Men vi har bare én sjanse.