UTVIDET LEVETID: I dag er Kjeller flyplass sted for vedlikehold av F16-jagerflyene til Norge. Nå er det klart at det operative behovet for rullebanen vil vare lenger enn først forutsatt. Foto: Roy Mortensen.

desember 2, 2021

Forlenger: Forsvaret skal ha aktivitet på Kjeller flyplass til 2026

I 2016 ble det klart at Forsvarets behov for flystripen på Kjeller skulle opphøre i 2023. Nå er det utsatt til 2026.

Ved behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren i 2016 vedtok Stortinget at Forsvarets leir på Kjeller med flyplass skulle legges ned innen utgangen av 2023. Det ble lagt til grunn en gradvis frigjøring av arealet og avvikling av Forsvarets ulike virksomheter på Kjeller frem mot dette tidspunktet.

I sitt budsjettforslag, har Forsvarsdepartementet et utfyllende kapittel om avhendingen av basen på Kjeller. Av budsjettforslaget fremgår det at det nå legges opp til en gradvis avvikling av virksomheten på Kjeller frem mot 2026. Det betyr trolig at dagens virksomhet på flyplassen kan fortsette som før tre år lenger. 

Årsaken skal ifølge budsjettdokumentet være endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess og Riksantikvarens fredningsprosess, som har innvirkning på når salget av eiendommen på Kjeller kan finne sted. 

For å lese hele kapitlet om avhendingen av Kjeller flyplass i budsjettdokumentet, kan du scrolle deg ned til punkt 6.8 her.