FORTSATT FLY I LUFTEN: Lokalpolitikerne i Lillestrøm ønsker å legge til rette for at det skal etableres et luftfartøyvernsenter på Kjeller med tilpasset rullebane i fremtiden. Foto: Roy Mortensen.

september 10, 2020

Flertall i kommunestyret: Lillestrøm ønsker fortsatt fly-aktivitet

Et solid flertall i Lillestrøm kommunestyre går inn for at det fortsatt skal være flyaktivitet på Kjeller i fremtiden.

Onsdag 9. september 2020 behandlet kommunestyret i Lillestrøm kommune en sak om fremtidig samfunnsutvikling på Kjeller flyplass. Et solid flertall bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Pensjonistpartiet, Folkets Røst, MDG, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sørget for flertall i saken om at det skal bli lagt til rette for fortsatt flyaktivitet på plassen etter Forsvarts behov for flystripen opphører. 

I vedtaket heter det at flyhistorien på Kjeller «skal ivaretas som et levende kulturminne» og videre at det «skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse». 

Politikerne har nå gitt kommuneadministrasjonen i oppgave å utrede hvordan man kan få til et  samspill mellom byutvikling,  luftfartøyvernsenter og flyaktivitet. Administrasjonen skal komme tilbake med en ny sak på dette, men det er uklart når. 

For mer informasjon om vedtaket i Lillestrøm kommunestyre kan du lese om behandlingen her.