ØKONOMI: Konsulentselskapet Oslo Economics har utredet de økonomiske konsekvensene med og uten fortsatt flyplassdrift på Kjeller etter at Forsvarets behov for flystripa opphører. Foto: Roy Mortensen.

mai 27, 2022

Analyse: Oppunder 4.000 nye arbeidsplasser med fly i luften

Økonomene i Oslo Economics anbefaler å bruke hele Kjeller-arealet til utbygging. Kulturhistoriske verdier kan ikke måles i kroner og øre, kontrer veteranflymiljøet. 

– Regner man bare i kroner og øre, så taper vi som ønsker å ta vare på et kulturminne. Jeg er skuffet over at kulturminner blir så lavt vurdert i rapporten. Det positive med denne rapporten er imidlertid at de beviser at det er mulig med byutvikling kombinert med flyplass, men at det har en kostnad, sier Finn Terje Skyrud, leder i Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) til Romerikes Blad.  

Lillestrøm kommune vedtok høsten 2020 at kommunen skal forsøke å legge til rette for fortsatt veteranflyvirksomhet etter at Forsvarets behov for flystripa på Kjeller opphører. Frem til endelig vedtak i saken skal fattes, utreder kommunen ulike temaer. Nå har kommunen fått utarbeidet en økonomisk analyse av Oslo Economics. 

Konsulentselskapet konkluderer med at det mest lønnsomme i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil være en fullstendig utvikling av Kjeller, der hele arealet frigjøres til utbygging. Videre anbefaler konsulentene å legge det nasjonale luftfartøyvernsenteret til en annen flyplass i Oslo-området som allerede er i drift.

Veteranflymiljøet peker på faktafeil i rapporten

Oslo Economics konkluderer med at de kommunaløkonomiske kostnadene over 20 år vil være omtrent 1,3 milliarder kroner høyere hvis Kjeller utvikles med luftfartøyvernsenter, sammenlignet med uten. Tilsvarende anslår konsulentselskapet at de samfunnsøkonomiske kostnadene vil være 1,6 milliarder kroner høyere. 

Skyrud forklarer til Romerikes Blad at flere av tallene rapporten bygger på, er feil. I en studie for et luftfartøyvernsenter på Kjeller gjort i samarbeid med Skedsmo kommune (2019), er det beregnet at det trengs ca 110 dekar til senteret med en tilpasset rullebane og sikkerhetssoner i henhold til myndighetskravene. I den økonomiske analysen forutsetter Oslo Economics at det går med 210 dekar(utenom fredet areal). Videre har ikke Oslo Economics tatt hensyn til at staten skal presentere en plan for å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller flyplass, en statlig plan som høyst sannsynlig vil inkludere statlig finansiering. Det er heller ikke bestemt at selve driften av luftfartøyvernsenteret skal være et kommunalt ansvar, slik konsulentselskapet har satt som forutsetning. 

Blir oppunder 4.000 nye arbeidsplasser med fortsatt flydrift 

I analysen går det frem at antall sysselsatte årsverk i kommunen vil øke betraktelig også dersom det legges til rette for et luftfartøyvernsenter med tilpasset rullebane. Frem mot 2050 anslår konsulentselskapet at det vil bli oppunder 4.000 nye arbeidsplasser med en byutvikling som inkluderer et luftfartøyvernsenter. I alternativet uten luftfartøyvernsenter på Kjeller vil det være om lag 3.500 flere sysselsatte i kommunen.

I rapporten skriver konsulent selskapet blant annet at «Kjellers rike luftfartshistorie gir området en betydelig kulturminneverdi, og flere av veteranflyene har en tilknytning til flyplassen. Videre er det utviklet et veteranflymiljø på Kjeller med stort engasjement, og flyplassen er en sentral del av byens historie». Samtidig har ikke konsulentselskapet satt en prislapp på hva det vil koste fremtidige generasjoner å utslette den levende historien på Kjeller flyplass for fremtidige generasjoner, men behandler denne nytten som en «ikke prissatt virkning». For å lese rapporten i sin helhet kan du klikke her.